DR. EROL KODAK YAZILARI

2023 HEDEFLERİNE BİRLİKTE

erolkodak

Ocak 2002 yılında Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Doktora Programına başladı. Prof. Dr. N. Münevver PINAR Danışmanlığında “Tanacetum L. (Asteraceae) Cinsinin Bazı Taksonlarının Polen, Meyve ve Yaprak Mikromorfolojisi” adlı tez çalışması, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı’nda DOKTORA TEZİ olarak kabul edildi. Bu Çalışmalar sırasında Erol Kodak, N.Münevver Pinar, Nezaket Adigüzel ve Aydan Acar ile birlikte Türkiye Tanacetum L. Cinsinin Bazı Taksonlarının Polen Morfolojisi konulu Makaleleri Mellifera dergisinde yayımladı. Ayrıca Vejetasyon İzlemede Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS) ve Uzaktan Algılama (RSS) Sistemlerinin Kullanımı konulu seminer verdi. Ekim 2001 yılında Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Yüksek Lisans Programına başladı. Doç. Dr. H. Nurhan BÜYÜKKARTAL Danışmanlığında “Vitis Vinifera L. CV. Anterlerinde Mayoz Bölünme Kusurları” adlı tez çalışması, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı’nda YÜKSEK LİSANS TEZİ olarak kabul edildi. Uluslar arası hakemli dergi olan İnternational Journal of Botany de Erol Kodak ve H. Nurhan Bakar ile birlikte Examination on Meiosis Division Anomalies on Antheris of Vitis Vinifera L. CV. konulu Makaleleri yayımlandı. Ayrıca Angiospermlerde polen-pistil Etkileşimi konulu seminer verdi. Ekim 1994 yılında Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünü kazandı. Cumhuriyet tarihini ve misyonunu milletiyle özdeşleştirmiş, bütünleştirmiş bir üniversite olan Ankara Üniversitesi, Üniversitenin çok ötesinde, çağdaş bilime, çağdaş demokratik değerlere ve kurumlara dayalı büyük bir toplumsal dönüşüm sistemi olan Ankara Üniversitesinde bu düstur ve terbiye ile dolu dolu geçen dört yıl sonunda mezun olarak BİYOLOG Unvanı aldı.

0 Comments